Nieustannie dbamy o bezpieczeństwo użytkowników naszej strony.   

W związku z tym, że od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw RODO), oraz w  trosce o Państwa prywatność, pragniemy poinformować Państwa, że dbamy o ochronę  poufnych, personalnych informacji na temat użytkowników naszej strony www.royaljob.pl , tak aby nie trafiły one w niepowołane ręce osób trzecich, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z prawem, czy celem ich przeznaczenia. Pozyskane dzięki formularzom pobranym z naszej strony Państwa dane podlegać będą przetworzeniu zgodnie z zapisami RODO. Jednocześnie informujemy że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest : Royal Job Agencja Pracy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Poznańska 21/48  

  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób: 

- listownie na adres:  Royal Job Agencja Pracy Sp. z o.o. 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 21/48 

- przez e-mail: rodo@royaljob.pl

- telefonicznie: (32) 456 0770

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach: 

a) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług opieki i pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

c) dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z naszej współpracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

d) marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

e) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

Odbiorcami Państwa danych będą:

a) Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek,

b) Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

  • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, 

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

 

Masz pytania?

Szukasz innej oferty?

+48 32 456 07 70

Nasi pracownicy postarają się znaleźć dla Ciebie najlepszą ofertę i odpowiedzieć na wszystkie pytania

Najważniejsze informacje o naszej firmie:

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności